гр. Пловдив
ул. "Костаки Пеев" № 5
0899911404

ONLINE ОБУЧЕНИЕ
Поискай оферта
актуално
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОЕКТИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ
По схема „Безопасен труд” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНКА НА ЛПС
Съгласно изискванията на Наредба №3/2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на ЛПС на работното място
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗЗБУТ Попълване и/или подаване на Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ .
ОБУЧЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО БЗР
Съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането...
КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЗБУТ
Срокове при организиране на дейностите по ЗБУТ в предприятията, съгласно основните законови изисквания...
Отзиви
Иванка Б.
Собственик на фирма

” Ако искате да си спестите време, нерви и пари – работете с професионалисти като тях. ”
6 от причините да работите с нас »
  • Работим професионално.
  • Спестяваме времето и усилията на нашите клиенти.
  • Коректни сме към клиентите си и винаги осъществяваме поетите ангажименти в срок.
  • Оказваме съдействие при проверки от контролните органи.
  • Предлагаме комплексни решения по всички въпроси за осигуряване здравословните и безопасни условия на труд.
  • Работим за Вас, както работим за себе си – всеотдайно!