гр. Пловдив
ул. "Костаки Пеев" № 5
0899911404

ONLINE ОБУЧЕНИЕ
Поискай оферта
Отзиви
Иванка Б.
Собственик на фирма

” Ако искате да си спестите време, нерви и пари – работете с професионалисти като тях. ”
ОБУЧЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО БЗР

СТМ „Здравен консулт" извършва обучение по безопасност и здраве при работа, на:
  • длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
  • длъжностните лица по безопасност и здраве при работа;
  • лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;

СТМ „Здравен консулт" извършва първоначално и ежегодно обучение на:
  • членовете на комитета/групата по условия на труд
Предлаганите обучения:
  • имат практическата насоченост, като наблягат на усвояването на методите, формите и средствата за осъществяване на дейността по безопасност и здраве при работа.
  • Се осъществяват от висококвалифицирани професионалисти, с участоето на експерти от съответните области.
  • Се извършват по индивидуално разработени програми, включващи актуални теми.
  • могат да бъдат както в група, така и индивидуални.
Удостоверение за успешно преминато обучение се издава след положен изпит .

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

Вижте още:
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОЕКТИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ
РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗЗБУТ
КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЗБУТ