гр. Пловдив
ул. "Костаки Пеев" № 5
0899911404

ONLINE ОБУЧЕНИЕ
актуално
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОЕКТИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ
По схема „Безопасен труд” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНКА НА ЛПС
Съгласно изискванията на Наредба №3/2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на ЛПС на работното място
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗЗБУТ Попълване и/или подаване на Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ .
ОБУЧЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО БЗР
Съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането...
КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЗБУТ
Срокове при организиране на дейностите по ЗБУТ в предприятията, съгласно основните законови изисквания...
Отзиви
Бисерка К.
мениджър,производство на детски играчки

” С нас са неотлъчно от проектирането и изграждането на работните места до ден днешен ”
Цени за отделните услуги
  • Изготвяне на оценка на риска - от 60 до 100 лв. на длъжност/работно място/дейност.
  • Изготвяне на фирмена документация по безопасност и здраве при работа - от 60 до 200 лв.
  • Обучение по безопасност и здраве при работа - от 30 до 50 лв. на обучено лице.
  • Попълване/подаване на Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ от 30 до 50 лв.
Цената за годишно обслужване на предприятията се определят на база обема на извършвана работа, средно-списъчния състав и икономическа дейност на предприятието.

За получаване на конкретна оферта, съобразена със спецификата на предприятието, моля попълнете заявката за оферта или да се свържете с нас.

Поискаите оферта:
Всички полета са задължителни!
Име на фирмата:
Aдрес по седалище на управлениe:
Дейност по КИД 2008 - основна и спомагателна:
Наименование на обекта/предприятието:
Адрес на обекта/предприятието:
Брой работещи по длъжности:
Имате ли до момента обслужване от СТМ? Не Да
Имате ли изготвена оценка на риска? Не Да
Лице за контакти:
Телефон:
E-mail:


Ваши изисквания:

Въведете кода от картинката: