гр. Пловдив
ул. "Костаки Пеев" № 5
0899911404

ONLINE ОБУЧЕНИЕ
Поискай оферта
Отзиви
Евдокия Ц.
специалист УЧР

” Готови да откликнат при решаване на всеки проблем. ”

Разработване и внедряване на процедура за оценка на ЛПС

 

Цел на процедурата:

Разработване на устойчива система за избор, мониторинг и контрол на личните предпазни средства /ЛПС/ и специално работно облекло /СРО/, осигуряващи максимална защита на работещите в предприятието от вредните въздействия в работната среда, които не могат да бъдат избегнати или намалени в достатъчна степен чрез средства за колективна защита или други мерки.

 

С процедурата се определят редът, отговорностите и документирането на дейностите при избора, предоставянето и контрола на ЛПС/СРО при работа.

Процедурата обхваща:

- методите, които ще бъдат използвани в процеса на организиране на дейностите при избора, предоставянето и контрола на ЛПС/СРО;

- начините за документиране на дейностите при избора, предоставянето и контрола на ЛПС/СРО;

- дейностите по предоставяне на ЛПС/СРО;

- показателите за мониторинг и контрол на предоставените ЛПС/СРО;

- отговорностите на лицата, които извършват дейностите по предоставяне, оценка и контрол на качествата на предоставените на ЛПС/СРО.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ КАТО СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС. 

 

ПРОЕКТИ В РЕАЛИЗАЦИЯ http://fastenersbg.com/bg/catalogs/29.html


Вижте още:
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОЕКТИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗЗБУТ
ОБУЧЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО БЗР
КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЗБУТ